logo
EN
Đăng nhập
UNION là phần mềm Kế toán tài chính được phân tích thiết kế chuyên sâu, có tính chính xác, đầy đủ, linh hoạt và phù hợp với qui định của hệ thống kế toán Việt Nam (VAS.
UNION quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán, từ dòng lưu chuyển tiền tệ, kế toán tổng hợp, lập các báo cáo tài chính, quản lý tài sản cố định đến tập hợp chi phí tính giá thành cho từng loại sản phẩm, công trình…
UNION quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến hàng hoá, vật tư, thành phẩm,… Nó giúp doanh nghiệp giảm bớt các công đoạn nhập liệu và có nhiều thời gian hơn để phân tích các số liệu kế toán, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với giải pháp này, doanh nghiệp có tất cả các thông tin cần thiết để lập kế hoạch tài chính chính xác, ra quyết định xử lý kịp thời và hợp lý.
 

Chế độ tài chính, kế toán và thuế. UNION cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính: quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, thông tư 23/2005/TT-BTC, … và các thông tư, quyết định hiện hành và mới nhất của Bộ tài chính.

Giao diện và báo cáo theo 2 ngôn ngữ Việt và Anh. UNION có giao diện và các báo cáo bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ.

Tính tùy biến: Union rất linh động trong việc khai báo các thông tin đầu vào của các phiếu nhập liệu, có thể thêm, bớt hoặc

Tính giá thành sản phẩm. UNION cung cấp cách tính giá thành cho các công trình xây lắp, sản phẩm sản xuất liên tục và sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Việc tập hợp chi phí và phân bổ chi phí tính giá thành sản phẩm có thể theo phương pháp: trực tiếp, định mức, hệ số hoặc phân bổ theo tỷ lệ. Cho tính giá thành trong trường hợp có nhiều công đoạn và tính chi tiết theo lệnh sản xuất. Giá thành được phân tích theo nhiều yếu tố chi phí.

Quản lý số liệu đa tiền tệ. UNION cho quản lý đa tiền tệ. Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Cuối kỳ chương trình có các chức năng tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ. Các báo cáo có thể được in ra theo đồng tiền hạch toán hoặc theo nguyên tệ và đồng tiền hạch toán.

Quản lý số liệu liên năm. UNION cho quản lý số liệu liên năm. Người sử dụng có thể lên các báo cáo công nợ, các báo cáo liên quan đến các hợp đồng, công trình xây dựng... của nhiều năm mà không phải in riêng từng năm rồi sau đó ghép các báo cáo lại với nhau.

Kết xuất ra EXCEL. UNION cho kết xuất báo cáo ra EXCEL theo đúng mẫu báo cáo.

Khả năng bảo mật. UNION cho bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (xem/sửa/xóa/thêm) trong chương trình cho từng người sử dụng.

Quản lý công nợ. UNION cho quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, từng hóa đơn phải thu/phải trả và từng hợp đồng mua/bán. Việc phân bổ số tiền thanh toán cho các hóa đơn có thể thực hiện tự động hoặc trực tiếp. Cho theo dõi chi tiết công nợ cho từng món vay mượn, từng lần tạm ứng

Quản lý hàng tồn kho. UNION cho tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: nhập trước – xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh. Có nhiều màn hình nhập liệu đặc thù tiện dụng cho người sử dụng như nhập xuất thẳng, nhập khẩu, nhập chi phí, hàng bán bị trả lại, xuất trả nhà cung cấp, xuất điều chuyển kho…

Quản lý TSCĐ, CCDC. Phân hệ quản lý TSCĐ, CCDC trong UNION cho theo dõi TSCĐ, CCDC theo nhiều nguồn vốn khác nhau, theo dõi việc tăng giảm giá trị của một tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng… Chương trình cung cấp rất nhiều các báo cáo về kiểm kê, báo cáo về tăng giảm và báo cáo về khấu hao, phân bổ khấu hao TSCĐ.

Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau. UNION cung cấp một loạt các báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán kinh doanh khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn so sánh kỳ báo cáo là tùy ý. Có các báo cáo so sánh giữa các kỳ kế tiếp và cùng kỳ nhưng so sánh giữa các năm.

Tiện ích khi nhập số liệu. UNION nhập liệu rất đơn giản và tiện dụng, có thể nhập liệu bằng bàn phím (keyboard) và chuột (mouse) hoặc chỉ dùng bằng bàn phím.

Tự động hóa xử lý số liệu. UNION tự động phân bổ chi phí mua hàng, tự động gán giá bán tùy theo mặt hàng và khách hàng; tự động tập hợp số liệu và tạo các bút toán kết chuyển, phân bổ, tính toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, tự động hạch toán các chứng từ nhập xuất kho

Kỹ thuật Drill-Down. Với kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược) UNION cho người sử dụng khi đang xem báo cáo tổng hợp chỉ bằng 01 phím Enter có thể xem ngay số liệu chi tiết cấu thành và tiếp tục cũng chỉ bằng một phím Enter là có thể xem tiếp đến chứng từ ban đầu. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cán bộ quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu báo cáo và tiện lợi cho kế toán viên và kế toán tổng hợp khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.

Kỹ thuật Quick Report. Bằng kỹ thuật Quick Report (báo cáo nhanh) UNION cho người sử dụng dễ dàng tự tạo báo cáo theo yêu cầu bằng cách chọn các cột cần in trên màn hình xem số liệu, đổi thứ tự các cột in ra, điều chỉnh độ rộng các cột cần in, chọn phông chữ (các thao tác tương tự như trong EXCEL) và sau đó sử dụng chức năng Quick Report để có báo cáo theo đúng yêu cầu.

Tiện ích khi xem báo cáo. UNION cho lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã; tìm trên số liệu đã lọc ra hoặc tìm trên toàn bộ số liệu gốc. Có thay đổi kiểu xem và nhóm số liệu theo nhiều chiều khác nhau mà không phải lên báo cáo lại; cho sắp xếp số liệu tăng dần hoặc giảm dần theo trường bất kỳ. Có thể tính tổng của một trường bằng một nháy chuột vào chức năng tính tổng. Cho xem dưới dạng đồ thị các báo cáo với nhiều cột số liệu. Cho sửa chứng từ khi đang xem báo cáo nếu được phân quyền.

Tính mềm dẻo. UNION cho nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán (Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ), lựa chọn phương pháp kiểm kê hàng tồn kho (theo kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ), lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho (giá trung bình tháng, giá trung bình di động, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước), có các trường thông tin tự do để người dùng tự định nghĩa sử dụng để quản lý theo các yêu cầu đặc thù...

Môi trường làm việc. UNION có thể chạy trên mạng nhiều người sử dụng hoặc máy đơn lẻ. Hệ điều hành máy chủ là Windows Server. Hệ điều hành các máy trạm có thể là Win7, Win XP, Win 2000 hoặc Win 98.

 
 

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Thời gian qua, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục thì báo chí và dư luận rất quan tâm...

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

Trong Top 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh với 8 công ty, theo sau là Trung...

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Để đáp ứng tốt nhu cầu người dùng trong việc gõ tiếng Việt, mới đây Microsoft vừa chính thức...

Tuyển Nhân viên Triển khai

Tuyển Nhân viên Triển khai

Cần tuyển 10 nhân viên triển khai phần mềm kế toán tài chính UNION

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Cần tuyển gấp 05 nhân viên kinh doanh làm việc tại quận 12, Thành phố Hồ Chí MInh

Tuyển lập trình web application

Tuyển lập trình web application

Cần tuyển nhân viên lập trình giao diện web application (front end)