logo
EN
Đăng nhập
Phân hệ này quản lý hóa đơn bán hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu nhập hàng bán bị trả lại, thu tiền bán hàng theo từng hóa đơn của từng khách hàng. Phân hệ này lên các báo cáo về doanh thu bán hàng (theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên, khu vực...), công nợ phải thu (theo khách hàng, theo hóa đơn)...

Đầu vào

Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn dịch vụ, Phiếu nhập hàng bán bị trả lại, Chứng từ phải thu khác.

 

Cập nhật và xử lý chứng từ

Cho theo dõi hóa đơn bán hàng chi tiết theo nhân viên, bộ phận, khu vực bán hàng; thời hạn thanh toán.

Quản lý công nợ phải thu của khách hàng theo hạn thanh toán trên từng hóa đơn.

Cho xuất hàng từ nhiều kho; tự động kiểm tra hàng tồn kho hiện thời; kiểm tra số dư hiện thời của khách hàng.

Cho xem phiếu nhập để tra giá vốn trong trường hợp theo dõi giá vốn đích danh theo lô. Cho tra hóa đơn bán hàng khi làm phiếu nhập hàng bán bị trả lại.

Tự động tính toán thuế và chuyển thông tin sang bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra. Cho sửa tiền thuế (làm tròn số).

Tự động tính thuế (trừ lùi) trong trường hợp giá đã bao gồm thuế.

Cho thực hiện các bút toán điều chỉnh, bút toán bù trừ giữa các khách hàng hoặc với nhà cung cấp.

In hóa đơn trên máy

Cho in hóa đơn từ chương trình trên mẫu của Bộ tài chính hoặc sửa đổi in trên mẫu hóa đơn đặc thù của doanh nghiệp.

Báo cáo bán hàng

Bảng kê hóa đơn bán hàng

Báo cáo bán hàng theo loại hàng, nhóm hàng, theo nhân viên bán hàng, theo khu vực…

Phân tích bán hàng theo các kỳ khác nhau

So sánh bán hàng cùng kỳ của các năm

Phân tích bán hàng nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau...

Báo cáo công nợ theo khách hàng

Sổ chi tiết công nợ

Bảng tổng hợp số phát sinh công nợ…

Báo cáo công nợ theo hóa đơn

Bảng kê công nợ phải thu theo hóa đơn

Bảng kê chi tiết thu tiền của các hóa đơn

Bảng kê công nợ phải thu của các hóa đơn theo hạn thanh toán

Báo cáo theo hợp đồng, đơn hàng

Bảng kê chứng từ theo hợp đồng, đơn hàng

Sổ chi tiết hợp đồng, đơn hàng

Và nhiều báo cáo đặc thù theo yêu cầu quản của của từng công ty.

Kết nối với các phân hệ khác

Kết chuyển số liệu sang các phân hệ hàng tồn kho và phân hệ kế toán tổng hợp. Nhận số liệu từ phân hệ kế toán vốn bằng tiền để theo dõi công nợ khách hàng

 

 

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Thời gian qua, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục thì báo chí và dư luận rất quan tâm...

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

Trong Top 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh với 8 công ty, theo sau là Trung...

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Để đáp ứng tốt nhu cầu người dùng trong việc gõ tiếng Việt, mới đây Microsoft vừa chính thức...

Tuyển Nhân viên Triển khai

Tuyển Nhân viên Triển khai

Cần tuyển 10 nhân viên triển khai phần mềm kế toán tài chính UNION

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Cần tuyển gấp 05 nhân viên kinh doanh làm việc tại quận 12, Thành phố Hồ Chí MInh

Tuyển lập trình web application

Tuyển lập trình web application

Cần tuyển nhân viên lập trình giao diện web application (front end)