logo
EN
Đăng nhập
Phân hệ này quản lý phiếu nhập, phiếu xuất và phiếu xuất điều chuyển kho, thực hiện tính và cập nhật giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp: bình quân gia quyền di động, bình quân gia quyền cuối kỳ, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, đích danh, vật tư hàng hóa được quản lý với nhiều đơn vị qui đổi khác nhau. Phân hệ này lên các báo cáo về hàng nhập, hàng xuất (tổng hợp và chi tiết) theo mặt hàng, vụ việc...; lên báo cáo tồn kho (tổng hợp và chi tiết theo kho).

Đầu vào

Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu xuất điều chuyển.

image020s-(1).jpg

Cập nhật và xử lý chứng từ

Cho nhập, xuất nhiều vật tư, hàng hóa của nhiều kho khác nhau trên cùng một chứng từ.

Tự động kiểm tra hàng tồn kho khi thực hiện xuất kho.

Quản lý hệ thống danh mục vật tư

Không giới hạn số lượng danh mục vật tư. Mã vật tư có độ dài tới 16 ký tự.

Quản lý danh mục vật tư, hàng hóa theo nhiều cấp khác nhau. Ví dụ: Theo loại hàng, nhóm hàng, theo nhà cung cấp…

Áp dụng đơn vị qui đổi cho các loại vật tư hàng hóa. Ví dụ: Nhập thùng, xuất chai

Có các trường tự do dùng để phân loại vật tư theo các tiêu chí khác nhau, để quản lý vật tư theo yêu cầu đặc thù.

Cho khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tk giá vốn, tk doanh thu...) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán các chứng từ nhập xuất hàng hóa, vật tư.

Tính và áp giá hàng tồn kho

Tính giá bình quân gia quyền cuối kỳ

Tính giá bình quân gia quyền di động

Tính giá nhập trước xuất trước, …

In phiếu nhập trên máy

Cho In chứng từ trực tiếp từ chương trình theo mẫu của từng công ty.

Báo cáo hàng tồn kho

Thẻ kho

Sổ chi tiết vật tư

Tổng hợp nhập xuất tồn

Báo cáo tồn kho

Báo cáo tồn theo kho

Báo cáo tồn theo phiếu nhập

Báo cáo hàng nhập

Bảng kê phiếu nhập

Bảng kê phiếu nhập theo vụ việc, vật tư, nhà cung cấp, dạng nhập...

Tổng hợp hàng nhập

Phân tích hàng nhập nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau...

Báo cáo hàng xuất

Bảng kê phiếu xuất

Bảng kê phiếu xuất theo vụ việc, vật tư, khách hàng, dạng xuất...

Tổng hợp hàng xuất

Phân tích hàng xuất nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau...

Và nhiều báo cáo đặc thù theo yêu cầu quản của của công ty.

Kết nối với các phân hệ khác

Chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp và kế toán giá thành đồng thời nhận số liệu từ phân hệ mua hàng và bán hàng để lên báo cáo nhập xuất tồn, nhận số liệu từ phân hệ giá thành để áp giá.

 

 

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Thời gian qua, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục thì báo chí và dư luận rất quan tâm...

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

Trong Top 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh với 8 công ty, theo sau là Trung...

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Để đáp ứng tốt nhu cầu người dùng trong việc gõ tiếng Việt, mới đây Microsoft vừa chính thức...

Tuyển Nhân viên Triển khai

Tuyển Nhân viên Triển khai

Cần tuyển 10 nhân viên triển khai phần mềm kế toán tài chính UNION

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Cần tuyển gấp 05 nhân viên kinh doanh làm việc tại quận 12, Thành phố Hồ Chí MInh

Tuyển lập trình web application

Tuyển lập trình web application

Cần tuyển nhân viên lập trình giao diện web application (front end)