logo
EN
Đăng nhập
Phân hệ này quản lý phiếu nhập mua hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, phân bổ chi phí cho từng vật tư, hàng hóa mua vào, theo dõi thuế nhập khẩu. Phân hệ này lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải trả (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)...

Đầu vào

Phiếu nhập mua, Phiếu nhập chi phí, Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, Chứng từ phải trả khác

Phiếu nhập mua, Phiếu nhập chi phí, Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp

Cập nhật và xử lý chứng từ

Trên 01 phiếu nhập cho theo dõi nhiều hợp đồng/vụ việc

Trên 01 phiếu nhập cho nhập hàng vào nhiều kho.

Các chi phí nhập mua, thuế nhập khẩu có thể nhập chung trên cùng phiếu nhập hoặc nhập riêng như là một phiếu nhập chi phí.

Có các tiện ích cho việc phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng mua theo số lượng hoặc giá trị cho từng mặt hàng.

Quản lý hàng nhập mua theo từng mặt hàng và nhà cung cấp.

Cho kiểm tra phiếu nhập mua khi làm phiếu xuất trả lại nhà cung cấp.

Tự động tính thuế và cập nhật các thông tin liên quan đến hóa đơn thuế đầu vào.

Cho nhập nhiều hóa đơn thuế đầu vào liên quan đến 01 phiếu nhập để lên bảng kê hóa đơn thuế GTGT đầu vào.

Cho thực hiện các bút toán điều chỉnh, bút toán bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp hoặc với khách hàng.

In phiếu nhập trên máy

Cho in phiếu nhập kho, phiếu thanh toán tạm ứng từ chương trình theo mẫu chung hoặc theo mẫu đặc thù.

Báo cáo hàng nhập mua

Bảng kê phiếu nhập

Bảng kê hóa đơn dịch vụ

Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua

Phân tích hàng nhập mua nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau...

Báo cáo công nợ theo nhà cung cấp

Sổ chi tiết công nợ

Bảng tổng hợp số phát sinh công nợ…

Báo cáo công nợ theo hóa đơn

Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn

Bảng kê chi tiết trả tiền cho các hóa đơn

Bảng kê công nợ phải trả của các hóa đơn theo hạn thanh toán.

Báo cáo theo hợp đồng, đơn hàng

Bảng kê chứng từ theo hợp đồng, đơn hàng

Sổ chi tiết hợp đồng, đơn hàng

Bảng cân đối số phát sinh của các hợp đồng…

Kết nối với các phân hệ khác

Kết chuyển số liệu sang các phân hệ hàng tồn kho và phân hệ kế toán tổng hợp. Nhận số liệu từ phân hệ kế toán vốn bằng tiền để theo dõi công nợ với nhà cung cấp.

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Thời gian qua, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục thì báo chí và dư luận rất quan tâm...

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

Trong Top 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh với 8 công ty, theo sau là Trung...

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Để đáp ứng tốt nhu cầu người dùng trong việc gõ tiếng Việt, mới đây Microsoft vừa chính thức...

Tuyển Nhân viên Triển khai

Tuyển Nhân viên Triển khai

Cần tuyển 10 nhân viên triển khai phần mềm kế toán tài chính UNION

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Cần tuyển gấp 05 nhân viên kinh doanh làm việc tại quận 12, Thành phố Hồ Chí MInh

Tuyển lập trình web application

Tuyển lập trình web application

Cần tuyển nhân viên lập trình giao diện web application (front end)