logo
EN
Đăng nhập

Chấm công theo thời gian cũng như theo sản phẩm & doanh số. Quản lý các ca và bảng phân ca làm việc, năng suất lao động, doanh thu bán hàng, ghi nhận dữ liệu chấm công hàng ngày của nhân viên bằng tay hoặc bằng các máy chấm công. Xử lý tự động dữ liệu vào / ra để tính ra các dữ liệu ngày nghỉ, làm ngoài giờ, làm ca đêm. Phân hệ này còn quản lý các ngày nghỉ phép và cân đối chỉ tiêu ngày phép của nhân viên.

Chấm công

Các chức năng cơ bản

Thiết lập thông số chấm công

 • Định nghĩa ca làm việc: thời gian làm việc, thời gian nghỉ giữa ca, số giờ công / ngày công qui định, thông số để xác định ca dựa trên giờ vào / ra…
 • Định nghĩa các loại nghỉ: nghỉ có bị trừ lương và phụ cấp hay không, trị giá bị trừ nếu có, có phải là loại nghỉ phép, nghỉ hưởng BHXH không ?
 • Khai báo chỉ tiêu phép năm: UnionHRMS cho phép khai báo nhiều loại nghỉ phép khác nhau, và mỗi loại nghỉ phép lại có nhiều chỉ tiêu khác nhau về số ngày tiêu chuẩn, số năm được chuyển phép, các mức số năm phục vụ và số ngày phép tương ứng
 • Định nghĩa loại làm ngoài giờ và ca đêm: khai báo các thông tin để chương trình tự động tính ra thời gian làm ngoài giờ / ca đêm và các thông số để tính ra thu nhập từ làm ngoài giờ / ca đêm khi thực hiện tính lương

Quản lý lịch làm việc / phân ca

Lịch làm việc / phân ca là cơ sở của phương pháp chấm công tự động. UnionHRMS cho phép khai báo lịch làm việc cũng như phân ca rất linh hoạt nhằm đáp ứng cho nhiều doanh nghiệp có các quy định chấm công khác nhau. Đơn vị có thể chọn lịch làm việc / phân ca ở mức tổng quát là các lịch làm việc theo chu kỳ đến mức chi tiết hơn là phân ca hàng ngày cho nhóm hoặc đến mức chi tiết nhất là phân ca hàng ngày cho từng nhân viên. Cơ chế tự động xác lập độ ưu tiên của phân ca dựa trên mức độ chi tiết của dữ liệu giúp đơn vị có bảng phân ca chính xác với khối lương dữ liệu nhập ít nhất. Ngoài ra UnionHRMS còn hỗ trợ nhập thông tin phân ca từ file Excel để giúp việc nhập liệu được nhanh chóng và chính xác.

Danh mục ca làm việc

Quản lý lịch làm việc / phân ca

Lịch làm việc / phân ca là cơ sở của phương pháp chấm công tự động. UnionHRMS cho phép khai báo lịch làm việc cũng như phân ca rất linh hoạt nhằm đáp ứng cho nhiều doanh nghiệp có các quy định chấm công khác nhau. Đơn vị có thể chọn lịch làm việc / phân ca ở mức tổng quát là các lịch làm việc theo chu kỳ đến mức chi tiết hơn là phân ca hàng ngày cho nhóm hoặc đến mức chi tiết nhất là phân ca hàng ngày cho từng nhân viên. Cơ chế tự động xác lập độ ưu tiên của phân ca dựa trên mức độ chi tiết của dữ liệu giúp đơn vị có bảng phân ca chính xác với khối lương dữ liệu nhập ít nhất. Ngoài ra UnionHRMS còn hỗ trợ nhập thông tin phân ca từ file Excel để giúp việc nhập liệu được nhanh chóng và chính xác.

Danh mục các loại nghỉ

Quản lý dữ liệu Vào / Ra – Hiện diện hàng ngày

UnionHRMS hỗ trợ đọc dữ liệu Vào / Ra từ nhiều loại máy chấm công sử dụng thẻ mã vạch, thẻ từ, hoặc thẻ cảm ứng. Các thuật toán xử lý thông minh giúp chương trình có thể sử dụng được dữ liệu từ những loại máy chấm công đơn giản nhất (chỉ cần thông tin mã số thẻ và ngày giờ ghi thẻ). Từ dữ liệu Vào / Ra và hiện diện hàng ngày, chương trình có thể xử lý tiếp để tính ra các dữ liệu ngày nghỉ, thời gian vào trễ / về sớm, dữ liệu làm ngoài giờ và ca đêm của nhân viên một cách chính xác.

Import dữ liệu phân ca từ file excel

Ghi nhận ngày nghỉ

Ghi nhận thông tin về các lần / các ngày nghỉ của nhân viên: ngày nghỉ, số giờ / ngày nghỉ, lý do nghỉ, loại hình nghỉ, có bị trừ lương hay không v.v... Chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa những thông tin ngày nghỉ đã ghi nhận. Dữ liệu ngày nghỉ có thể do chương trình tạo ra từ phần xử lý dữ liệu hiện diện của nhân viên hoặc được nhập bằng tay.

Kiểm tra và xử lý dữ liệu hiện diện hàng ngày

Ghi nhận làm ngoài giờ

Ghi nhận thông tin làm ngoài giờ của nhân viên: loại làm ngoài giờ, ngày làm thêm, số giờ và thời điểm bắt đầu / chấm dứt, có được tính thu nhập hay không v.v... Cũng như dữ liệu ngày nghỉ, dữ liệu làm ngoài giờ có thể do chương trình tạo ra từ phần xử lý dữ liệu hiện diện của nhân viên hoặc được nhập bằng tay.

Danh sách nhân viên làm ngoài giờ

Ghi nhận làm ca đêm

Cũng như công tác ghi nhận làm ngoài giờ, các nhân viên làm ca đêm đều được ghi nhận với nhiều thông tin chi tiết: ngày làm ngoài giờ, thời gian, số giờ làm, có được tính thu nhập hay không. Dữ liệu làm ngoài giờ có thể do chương trình tạo ra từ phần xử lý dữ liệu hiện diện của nhân viên hoặc được nhập bằng tay.

Chấm công theo sản phẩm

UnionHRMS hỗ trợ phương pháp chấm công và tính lương khoán theo sản phẩm. Doanh nghiệp có thể chủ động định nghĩa nhiều loại sản phẩm khoán với mức tiền công thay đổi theo số lượng sản phẩm hoàn thành với tùy chọn có lũy tiến hay không lũy tiến.

Chấm công theo sản phẩm

Chấm công theo doanh thu

Đối với các nhân viên kinh doanh - bán hàng nhận lương theo doanh thu, UnionHRMS hỗ trợ phương pháp chấm công và tính lương theo doanh thu thực tế của các nhân viên đó. Mỗi loại doanh thu sẽ có mức tiền công khác nhau, thay đổi tùy theo doanh thu thực tế đạt được với tùy chọn có lũy tiến hay không lũy tiến.

Quản lý chỉ tiêu phép năm

Các chỉ tiêu phép năm và cân đối số ngày phép của nhân viên được quản một cách hoàn toàn tự động trong UnionHRMS. Căn cứ trên các thông tin định nghĩa chỉ tiêu của loại nghỉ phép, loại hưởng phép của nhân viên và số ngày phép mà nhân viên đã thực nghỉ, UnionHRMS sẽ tính ra các giá trị số ngày phép được hưởng, số ngày đã nghỉ và số ngày phép còn lại của nhân viên tại bất kỳ thời điểm nào

Quản lý chỉ tiêu phép năm

Báo cáo chấm công

Phân hệ chấm công cung cấp cho người dùng hơn mười loại báo cáo tổng hợp và chi tiết. Với các báo cáo này, người dùng có thể thay đổi các điều kiện lọc dữ liệu để xem báo cáo của bất kỳ giai đoạn cũng như bất kỳ phòng ban, bộ phận nào. Dưới đây là các loại báo cáo được cung cấp bởi phân hệ Quản lý chấm công:

Báo cáo chấm công

 • Báo cáo hiện diện hàng ngày
 • Báo cáo ngày nghỉ
 • Báo cáo chấm công hàng ngày
 • Báo cáo tình hình làm ngoài giờ và thống kê làm ngoài giờ
 • Báo cáo tình hình làm ca đêm
 • Báo cáo phân ca
 • Báo cáo chấm công tháng
 • Giám sát việc nghỉ của nhân viên
 • Báo vào trễ / ra sớm
 • Báo cáo năng suất sản phẩm
 • Báo cáo doanh thu
 • Báo cáo chỉ tiêu ngày phép...

Để biết thêm về các loại báo cáo, hãy xem phần giới thiệu chi tiết về Phân hệ Báo cáo.

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Thời gian qua, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục thì báo chí và dư luận rất quan tâm...

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

Trong Top 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh với 8 công ty, theo sau là Trung...

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Để đáp ứng tốt nhu cầu người dùng trong việc gõ tiếng Việt, mới đây Microsoft vừa chính thức...

Tuyển Nhân viên Triển khai

Tuyển Nhân viên Triển khai

Cần tuyển 10 nhân viên triển khai phần mềm kế toán tài chính UNION

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Cần tuyển gấp 05 nhân viên kinh doanh làm việc tại quận 12, Thành phố Hồ Chí MInh

Tuyển lập trình web application

Tuyển lập trình web application

Cần tuyển nhân viên lập trình giao diện web application (front end)