logo
EN
Đăng nhập
UnionHRMS hỗ trợ ba loại lương chính: đó là lương theo thời gian, lương khoán theo sản phẩm và lương khoán theo doanh thu. Phân hệ quản lý tiền lương cung cấp nhiều thông số tính lương linh hoạt, giúp doanh nghiệp tự định nghĩa các phương pháp tính lương phù hợp nhất. Phân hệ còn có các chức năng quản lý tạm ứng lương, tự động tính và lập bảng lương cuối tháng với các khoản phụ cấp - giảm trừ theo nhóm hoặc cá nhân. Các báo cáo tiền lương được xây dựng chi tiết và được kết xuất trực tiếp ra định dạng Microsoft Excel.
 
Tiền lương

Các chức năng cơ bản

Thiết lập các thông số tính lương

Các thông số này có tác dụng trên toàn bộ nghiệp vụ liên quan đến quản lý tiền lương của doanh nghiệp như phạm vi của kỳ lương, số giờ / số ngày mặc định làm việc trong tháng, số giờ làm việc trong các ngày trong tuần, cách tính lương khi có thay đổi trong kỳ, mức bảo hiểm xã hội - y tế, các thông số thuế TNCN…

Khai báo các khoản ảnh hưởng đến thu nhập

Khai báo các loại phụ cấp, các khoản thu nhập / khấu trừ khác...

Biểu thuế thu nhập cá nhân

Cho phép khai báo nhiều biểu thuế TNCN khác nhau cùng với ngày hiệu lực của biểu thuế.

Thông tin lương nhân viên

Khai báo các thông tin về lương của nhân viên như loại lương, lương ròng hay gộp, lương cơ bản, ngày hiệu lực, các thông tin về phụ cấp, các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập… Các thông tin này sẽ đựợc dùng làm cơ sở để tính ra lương / thu nhập của nhân viên trong kỳ lương.

Danh mục các loại phụ cấp

Thông tin lÆ°Æ¡ng nhân viên

Quản lý tạm ứng lương

 • Có thể tạo nhiều đợt tạm ứng lương trong tháng. Có thể sử dụng nhiều loại tiền tệ trong một đợt tạm ứng lương.
 • Tạm ứng lương có thể được áp dụng cho toàn thể công ty, cho một nhóm nhân viên hoặc chỉ một nhân viên.
 • Mức tạm ứng linh hoạt do đơn vị tự chọn: một giá trị tiền chung cho mọi nhân viên, số % theo lương cơ bản hoặc giá trị tiền riêng cho từng nhân viên. Việc tính tạm ứng lương được thực hiện hoàn toàn tự động

Danh sách các kỳ tạm ứng

Quản lý kỳ lương chính

 • UnionHRMS cho phép đơn vị tự định nghĩa các kỳ lương một cách linh hoạt với nhiều thông số chi tiết như loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và kết thúc kỳ lương, trị giá cơ bản để tính ...
 • Các khoản thu nhập / giảm trừ lương cuối kỳ có thể được áp dụng cho một nhóm nhân viên hoặc chỉ định cho một nhân viên cụ thể.
 • Với chức năng hỗ trợ đa tiền tệ, phân hệ Tiền lương quản lý các tỷ giá hối đoái mới nhất để đảm bảo tính chính xác cho công tác tính lương.
 • Các đợt tạm ứng lương trong tháng sẽ được liên kết vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức thực lãnh cụ thể cho mọi nhân viên.
 • Bảng lương được tính hoàn toàn tự động dựa trên thông tin lương nhân viên, thông tin kỳ lương và dữ liệu chấm công
 • Các chỉ tiêu nghĩa vụ đối với nhà nước theo lương như thuế TNCN, BHXH-YT cũng được tính toán đầy đủ và chính xác

Danh sách các kỳ lương chính

Quản lý quỹ và chi tiêu quỹ

Quản lý và theo dõi các khoản quỹ của NV, tự động trừ lương vào quỹ, theo dõi chi tiêu quỹ

Quản lý thu nhập ngoài lương

Các khoản thu nhập khác ngoài lương cũng được ghi nhận lại và dùng để quyết toán thuế TNCN cuối năm

Dữ liệu tiền lÆ°Æ¡ng của nhân viên sau khi tính

Biểu thuế thu nhập cá nhân

Báo cáo tiền lương & BHXH-BHYT, BHTN

Các báo cáo chi tiết và tổng hợp về các dữ liệu tiền lương như:

 • Bảng tạm ứng lương công ty
 • Phiếu tạm ứng lương nhân viên
 • Bảng lương công ty
 • Bảng kê chi tiết phụ cấp
 • Phiếu lương Nhân viên
 • Bảng lương thanh toán qua Ngân hàng
 • Báo cáo tổng hợp thu nhập NV
 • Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Các biểu mẫu báo cáo BHXH

Các thông số tính lương

Chi tiết các thông số tính lương

Báo cáo bảng lương

Một số đặc điểm...

 • Hỗ trợ đầy đủ các phương pháp tinh lương: lương thời gian, lương theo sản phẩm, lương theo doanh thu với nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau.
 • Dữ liệu đầu vào để tính lương là bảng phân ca và dữ liệu vào – ra của nhân viên lấy từ máy chấm công, chương trình sẽ tự động tính các thời gian làm việc / nghỉ / ngoài giờ / ca đêm. Kết hợp với các qui tắc tính lương do doanh nghiệp tự khai báo, chương trình sẽ tính và in ra bảng lương cho toàn bộ nhân viên trong Công ty một cách vô cùng nhanh chóng và chính xác.
 • Kỳ tính lương linh hoạt do doanh nghiệp tự định nghĩa (ví dụ từ ngày 26 tháng trước đến ngày 25 tháng này). Giá trị gốc để tính ra lương có thể được tùy biến: phần trăm của mức lương cơ bản hay là một giá trị tiền tệ cụ thể.
 • Số giờ làm việc qui ước trong kỳ lương (cơ sở để tính mức lương giờ) linh hoạt: có thể là một số cố định do doanh nghiệp tự qui định hay là số giờ thực tế chương trình tính ra dựa trên kỳ tính lương.
 • Tùy chọn cho phép bao gồm hay không các yếu tố tăng thêm - giảm trừ lương như nghỉ làm, làm thêm ngoài giờ, làm việc ca đêm, các khoản phụ cấp, thưởng, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân và các khoản tăng / giảm trừ khác
 • Cho phép 05 tùy chọn để tính ra các mức lương thực lãnh, mức lương giờ, mức lương bảo hiểm... khi có sự thay đổi mức lương chính của nhân viên trong kỳ: tính theo lương cũ, theo lương mới, trung bình cộng của 2 mức lương, lương thực tế dựa trên số ngày ứng với lương cũ và số ngày ứng với lương mới và lấy lương cũ hay mới tùy theo ngày đổi lương trong tháng.
 • Hỗ trợ đầy đủ các bảng thuế thu nhập cá nhân hiện hành do Nhà nước quy định cho người Việt Nam, người nước ngoài và các mức thuế ưu đãi, v.v...
 • Báo cáo bảng lương và phiếu phát lương theo các loại tiền tệ tính lương / thực lãnh khác nhau

 

 

 

 

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Thời gian qua, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục thì báo chí và dư luận rất quan tâm...

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

Trong Top 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh với 8 công ty, theo sau là Trung...

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Để đáp ứng tốt nhu cầu người dùng trong việc gõ tiếng Việt, mới đây Microsoft vừa chính thức...

Tuyển Nhân viên Triển khai

Tuyển Nhân viên Triển khai

Cần tuyển 10 nhân viên triển khai phần mềm kế toán tài chính UNION

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Cần tuyển gấp 05 nhân viên kinh doanh làm việc tại quận 12, Thành phố Hồ Chí MInh

Tuyển lập trình web application

Tuyển lập trình web application

Cần tuyển nhân viên lập trình giao diện web application (front end)