logo
EN
Đăng nhập

Phân hệ này thực hiện tập hợp và phân tích chi phí: nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, lương, khấu hao, chi phí sản xuất chung … và các chi phí được phát sinh từ các phân hệ khác, các chi phí này sẽ được tập hợp về kế toán chi phí giá thành để phân bổ và tính toán giá thành sản phẩm, công trình. Tùy theo yêu cầu, UNION sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.
Màn hình nhập liệu:
image028s.jpg

Cập nhật và xử lý số liệu

Cập nhật thông tin về sản phẩm, công trình.

Cập nhật định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tiền lương và chi phí khác.

Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm và phân bổ chi phí theo nhiều phương pháp: trực tiếp, định mức, tỷ lệ, hệ số hoặc kết hợp các phương pháp trên.

Tính giá thành sản phẩm với các loại hình sản xuất khác nhau: sản phẩm sản xuất liên tục, sản phẩm sản xuất theo đơn hàng, sản phẩm là các công trình xây lắp.

Tập hợp chi phí (nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý) theo đơn vị sử dụng (bộ phận, phân xưởng, xí nghiệp, đội sản xuất), theo vụ việc (hợp đồng, công trình, sản phẩm), theo khoản mục chi phí (văn phòng, điện, nước, điện thoại...).

Tùy theo đặc thù của từng doanh nghiệp chương trình sẽ được sửa đổi để tính giá thành theo yêu cầu.

Báo cáo chi phí quản lý và chi phí bán hàng

Báo cáo chi phí theo khoản mục

Báo cáo chi phí theo yếu tố.

Báo cáo chi phí theo phòng ban, hợp đồng, vụ việc...

Báo cáo giá thành sản phẩm

Bảng tổng hợp giá thành của các sản phẩm

Thẻ giá thành

Các bảng phân bổ chi phí

Bảng phân tích giá thành theo yếu tố chi phí

Bảng phân tích giá thành chi tiết theo từng vật tư

Bảng tính giá thành sản phẩm đơn hàng.

Báo cáo giá thành công trình xây lắp

Bảng kê chứng từ theo công trình

Bảng kê NVL theo công trình

Tổng hợp số phát sinh theo công trình

Tổng hợp số phát sinh NVL theo công trình

Tổng hợp chi phí sản xuất theo công trình

Bảng cân đối số phát sinh của các công trình

Báo cáo tổng hợp (giá thành, doanh thu, phân bổ chi phí bán hàng và quản lý) theo công trình.

Và nhiều báo cáo đặc thù theo yêu cầu quản của của công ty.

Kết nối với các phân hệ khác

Đọc số liệu từ các phân hệ khác và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho (áp giá cho thành phẩm).

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Thời gian qua, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục thì báo chí và dư luận rất quan tâm...

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

Trong Top 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh với 8 công ty, theo sau là Trung...

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Để đáp ứng tốt nhu cầu người dùng trong việc gõ tiếng Việt, mới đây Microsoft vừa chính thức...

Tuyển Nhân viên Triển khai

Tuyển Nhân viên Triển khai

Cần tuyển 10 nhân viên triển khai phần mềm kế toán tài chính UNION

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Cần tuyển gấp 05 nhân viên kinh doanh làm việc tại quận 12, Thành phố Hồ Chí MInh

Tuyển lập trình web application

Tuyển lập trình web application

Cần tuyển nhân viên lập trình giao diện web application (front end)