logo
EN
Đăng nhập
Phân hệ này được thiết kế mềm dẻo để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ theo chuẩn mực kế toán Việt nam. Phân hệ này còn lưu giữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng TSCĐ của công ty và giá trị khấu hao của tài sản tại một thời điểm bất kỳ.

Đầu vào

Danh mục tài sản cố định, Điều chỉnh giá trị của tài sản, Khai báo thôi khấu hao TSCĐ.

Khai báo giảm TSCĐ, Khai báo điều chuyển tài sản.

image024s.jpg

Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

Chương trình tự động tính khấu hao tài sản theo số năm sử dụng hoặc tỷ lệ khấu hao và chương trình cho sửa lại giá trị khấu hao tháng theo yêu cầu quản lý.

Chương trình lên bảng phân bổ khấu hao theo bộ phận sử dụng, nguồn vốn, loại tài sản, tài khoản chi phí…

Quản lý hệ thống danh mục tài sản cố định

Không giới hạn số lượng danh mục tài sản cố định.

Theo dõi các thông tin liên quan đến TSCĐ như nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao/giá trị khấu hao hàng năm, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, năm sản xuất...

Có các trường tự do để người dùng tự sử dụng để quản lý TSCĐ theo yêu cầu đặc thù.

Cho khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao.

Theo dõi quá trình hình thành TSCĐ

Theo dõi quá trình hình thành TSCĐ như: mua mời, góp vốn, xây dựng cơ bản...

Theo dõi các thay đổi liên quan đến TSCĐ

Theo dõi các thay đổi liên quan đến TSCĐ: Tăng giảm nguyên giá của tài sản, thay đổi bộ phận sử dụng, thôi khấu hao tài sản, giảm tài sản.

Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao TSCĐ

Bảng tính khấu hao TSCĐ theo bộ phận sử dụng, nguồn vốn, loại tài sản…

Báo cáo kiểm kê về TSCĐ.

Báo cáo kiểm kê (chi tiết và tổng hợp) TSCĐ theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản…

Thẻ tài sản cố định… Báo cáo tăng giảm TSCĐ Báo cáo tình hình tăng giảm (chi tiết và tổng hợp) theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản… Và nhiều báo cáo đặc thù theo yêu cầu quản của của công ty. Kết nối với các phân hệ khác Chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.

 

 

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Thời gian qua, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục thì báo chí và dư luận rất quan tâm...

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

Trong Top 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh với 8 công ty, theo sau là Trung...

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Để đáp ứng tốt nhu cầu người dùng trong việc gõ tiếng Việt, mới đây Microsoft vừa chính thức...

Tuyển Nhân viên Triển khai

Tuyển Nhân viên Triển khai

Cần tuyển 10 nhân viên triển khai phần mềm kế toán tài chính UNION

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Cần tuyển gấp 05 nhân viên kinh doanh làm việc tại quận 12, Thành phố Hồ Chí MInh

Tuyển lập trình web application

Tuyển lập trình web application

Cần tuyển nhân viên lập trình giao diện web application (front end)