logo
EN
Đăng nhập
Phân hệ này đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Sức mạnh của phân hệ này nằm ở chổ tự động hóa hoàn toàn việc cập nhật các phiếu kế toán, tạo các bút toán khóa sổ cuối kỳ cho các tài khoản doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, lên các sổ sách kế toán, lập các báo cáo tài chính và báo cáo thuế một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác giúp giải phóng sức lực cho người làm kế toán tổng hợp và kế toán trưởng, giúp họ làm những công việc có ý nghĩa hơn như kiểm soát nội bộ, phân tích tài chính ….

Đầu vào

Phiếu kế toán

image032s.jpg

Bút toán phân bổ tự động

Bút toán kết chuyển tự động

Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

image034s.jpg

Cập nhật chứng từ

Cho nhập trên 1 chứng từ nhiều nhóm định khoản 1 nợ/ nhiều có hoặc nhiều nợ/ 1 có và thực hiện kiểm soát cân đối tổng phát sinh nợ bằng tổng phát sinh có của từng nhóm định khoản.

Cho nhập thông tin liên quan đến hóa đơn thuế GTGT để lên bảng kê thuế GTGT.

Cho người sử dụng tự định nghĩa các bút toán kết chuyển cuối kỳ và thiết lập các bút toán này được lập tự động khi tiến hành khóa sổ.

Sổ sách kế toán

Sổ cái tài khoản (theo 3 hình thức sổ sách - nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ)

Sổ chi tiết tài khoản

Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký CTGS

Nhật ký chung, các nhật ký chuyên dùng

Nhật ký chứng từ 1-10, bảng kê chứng từ 1-11, các bảng phân bổ

Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản

Quản lý hệ thống tài khoản

Không giới hạn số lượng mã tài khoản.

Danh mục tài khoản được quản lý theo nhiều cấp.

Báo cáo thuế

Tờ khai thuế GTGT

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra

Báo cáo quyết toán thuế thu nhập.

Bảng tổng hợp thuế và các khoản thuế phải nộp nhà nước

Bảng quyết toán thuế GTGT

Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Báo cáo thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm

Báo cáo dòng tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính.

Tạo lập mẫu báo cáo tài chính theo yêu cầu

Cho người sử dụng tự khai báo các mẫu báo cáo tài chính theo yêu cầu, khai báo các chỉ tiêu, công thức tính toán của các chỉ tiêu.

Quản lý năm tài chính

Cho định nghĩa năm tài chính khác năm lịch hành chính.

Quản lý số liệu liên năm

Cho lên báo cáo liên năm mà không cần phải in riêng từng năm.

Kết nối với các phân hệ khác

Liên kết với tất cả các phân hệ khác, nhận và lưu trữ số liệu liên quan đến kế toán tổng hợp từ tất cả các phân hệ khác.

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Thời gian qua, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục thì báo chí và dư luận rất quan tâm...

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

Trong Top 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh với 8 công ty, theo sau là Trung...

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Để đáp ứng tốt nhu cầu người dùng trong việc gõ tiếng Việt, mới đây Microsoft vừa chính thức...

Tuyển Nhân viên Triển khai

Tuyển Nhân viên Triển khai

Cần tuyển 10 nhân viên triển khai phần mềm kế toán tài chính UNION

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Cần tuyển gấp 05 nhân viên kinh doanh làm việc tại quận 12, Thành phố Hồ Chí MInh

Tuyển lập trình web application

Tuyển lập trình web application

Cần tuyển nhân viên lập trình giao diện web application (front end)