logo
EN
Đăng nhập
Phân hệ này cho cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, chi thanh toán chi phí và các thu chi khác, phân hệ này quản lý chặt chẽ các phát sinh thu, chi, tồn quỹ chi tiết đến từng tài khoản tiền gởi ngân hàng, tiền mặt tại quỹ và tiền vay. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này.

Đầu vào

Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy báo có, Giấy báo nợ

Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy báo có, Giấy báo nợ

Cập nhật và xử lý chứng từ

Theo dõi thu, chi, thanh toán của tiền mặt, tiền gởi ngân hàng và tiền vay của từng tài khoản ở từng ngân hàng.

Hiển thị số dư tức thời tồn quỹ khi nhập liệu.

Cho thực hiện thanh toán với sự chỉ rõ chi thanh toán cho hóa đơn nào.

Cho thực hiện thu chi liên quan đến 1 hoặc nhiều khách hàng cũng như nhà cung cấp trên cùng 1 chứng từ.

Trong trường hợp chi thanh toán thẳng cho các chi phí (không qua công nợ) chương trình có các tiện ích liên quan đến tính thuế GTGT (giá đã bao gồm thuế và giá chưa bao gồm thuế) cũng như nhập các thông tin liên quan đến hóa đơn thuế GTGT đầu vào.

Đối với các phát sinh ngoại tệ cho quản lý và hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế và tỷ giá ghi sổ.

In phiếu thu chi, ủy nhiệm chi trên máy

Cho in từ chương trình phiếu thu, phiếu chi, UNC theo mẫu người dùng có thể sửa đổi.

Báo cáo

Sổ quỹ

Sổ quỹ (in từng ngày)

Sổ chi tiết của một tài khoản

Bảng cân đối số phát sinh theo ngày của tài khoản tiền mặt và tài khoản ngân hàng

Bảng cân đối số phát sinh các tiểu khoản của tài khoản ngân hàng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Sổ nhật ký thu tiền

Sổ nhật ký chi tiền

Bảng kê phiếu thu, chi

Bảng kê phiếu thu, chi theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng

Bảng tổng hợp thu chi theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng.

Bảng kê các khế ước vay.

Bảng kê tính lãi tiền vay.

Bảng kê tiền vay và trả vay.

Báo cáo tổng hợp tình hình tiền vay.

Kết nối với các phân hệ khác

Kết chuyển số liệu sang các phân hệ công nợ phải thu và công nợ phải trả cũng như phân hệ kế toán tổng hợp.

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN

Thời gian qua, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục thì báo chí và dư luận rất quan tâm...

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

20 công ty lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu

Trong Top 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh với 8 công ty, theo sau là Trung...

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Bộ gõ tiếng Việt đã có mặt trên phiên bản cập nhật Windows 10

Để đáp ứng tốt nhu cầu người dùng trong việc gõ tiếng Việt, mới đây Microsoft vừa chính thức...

Tuyển Nhân viên Triển khai

Tuyển Nhân viên Triển khai

Cần tuyển 10 nhân viên triển khai phần mềm kế toán tài chính UNION

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Cần tuyển gấp 05 nhân viên kinh doanh làm việc tại quận 12, Thành phố Hồ Chí MInh

Tuyển lập trình web application

Tuyển lập trình web application

Cần tuyển nhân viên lập trình giao diện web application (front end)